Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2020

MỘT RỪNG SAO VẪN CÒN SOI SÁNG(Thơ)Thành kính đảnh lễ kính dâng lên Đức Trưởng Lão HT Thích Quảng Độ tân viên tịch.

Bậc Trưởng Lão Tôn Sư vừa viên tịch
Ngày đã về cõi Phật thật thong dong
Những huấn từ Ngài bày tỏ
đã thông
Rồi rũ bỏ rong chơi miền Tịnh Cảnh

Hình ảnh Ngài sáng soi bằng tâm ảnh
Ngài chẳng cầu tang lễ thật lớn lao
Ý nguyện Ngài là cả một rừng sao
Vẫn sáng mãi trên nền trời đạo lý

Cuộc sống đã biết bao điều ganh tỵ
Bởi lòng người cố chấp mãi mà ra
Nhưng Ngài vẫn một đời sống vị tha
Thật đáng kính kẻ xuất trần thượng sĩ.

  Dallas Texas, 23-2-2020
           Tánh Thiện

Không có nhận xét nào: