Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2020

NGẪM (Thơ xướng họa)NGẪM( Lục ngôn )
Chiều lên dạ ngẫm… chút bồi hồi,
Tiếc quãng ngày qua, đã hết rồi.
Biết rõ… đời luôn chẳng lối…
Nhìn hoài… phận vốn như vôi.
Thời gian thổn thức lay tình nổi,
Ký ức xa dần níu nghĩa trôi.
Nẻo tạm người ai cũng lỗi…
Không tìm vẫn gặp chỉ duyên thôi…
2020
Minh Quang
Đình Diệm HTM KÍNH HỌA
SUY ĐỜI
Nhìn mây tụ tán cảnh luân hồi
Lai lại qua qua giữa nổi trôi
Đã thấu trân đời chuyển lối
Đà hay kiếp sống thành vôi
Trên non khói ráng mơ màng ấy
Dưới bãi thu đông thổn thức rồi
Tựa bóng nhìn đêm về lại
Thời gian dặm trải khởi duyên thôi.
HƯƠNG THỀM MÂY – 20.2.2020
Viên Minh KHÓ HỒI ( Lục ngôn)
Nhận khổ trầm luân mãi khó hồi
Nhìn gương tóc bạc rõ qua rồi
Lưng chừng nỡ ngại không lối
Rệu rã hờn oan chỉ vôi
Việc lớn đâu còn kham nổi
Niềm con cứ vẫn để trôi
Thì ra tự biết mình ôm lỗi
Bởi rứa bao thời trỗi mệt thôi.
21/2/2020
Viên Minh (Kính họa)
Văn Trung Le LÒNG THÀNH
Chuông vọng ngân xa nhịp mấy hồi
Ngôi chùa cổ kính hiện ra rồi
Cây xanh ghi dấu mòn lối
Theo điểm gần vệt trắng vôi
Nghiệp chướng còn mang chưa chuyển nổi
Tịnh tâm thân ý họa mong trôi
Đời phàm sống tạm còn nhiều lỗi
Cố giữ lòng thành chỉ vậy thôi
Ngày 21/2/2020
Nguyễn Văn Kinh hoa: LẮM CHUYỆN RỒI
Thời qua mãi mất chẳng quay hồi!
Khổ não trần gian lắm chuyện rồi…
Gói trọn đời chân bày nghĩa lối,
Mong lìa dạ bạc sống tình vôi.
Trầm kha lạc cõi sầu nổi,
Rệu rã sai đường tỉnh trôi.
Hiểu vậy từ nay đừng mắc lỗi,
Qui về tánh lặng chỉnh lòng thôi.
22/2/2020
Nguyễn Văn

Không có nhận xét nào: