Thứ Năm, 27 tháng 2, 2020

CHIỀU ĐÔNG (Thơ xướng họa)

https://quangduc.com/author/post/10951/1/cu-si-minh-dao


CHIỀU ĐÔNG

Nghe lòng xa vắng những chiều đông
Nhìn nước mênh mông khắp mặt đồng
Bát ngát núi xa mờ bóng cọp
Thăm thẳm trời cao bặt cánh hồng
Bao độ cà tan cà nở nụ
Mấy mùa lúa rụng lúa đơm bông
Năm tháng mỏi mòn đầu đã bạc
Còn chút lòng son gởi núi sông

HT Thích Quảng Độ

Bài hoạ:
TẤC LÒNG SON
Lời thầy vang vọng giữa chiều đông
Hương ngát vô ưu rót tận lòng
Mây nước muôn trùng tan với hợp
Quê hương ngàn dặm có mà không
Tóc xưa dẫu bạc lòng không đổi
Áo cũ dù phai giữ đạo đồng
Mười năm trải một lòng son sắt
Tiếng vọng ngàn thu với núi sông.

Trần Trung Đạo


Kính hoạ y vận bài thơ
CHIỀU ĐÔNG
Của Cố Đại Lão Hoà Thượng THÍCH QUẢNG ĐỘ

Tâm tư thổn thức những chiều đông!!
Vận nước điêu linh nghẹn tiếng “Đồng” !
Núi thẳm vang rền tâm hận uất
Biển đông dậy sóng, chí nòi “Hồng”,
Ngàn năm xua giặc Tàu phương Bắc …
Những trận kiêu hùng, đá nở bông,
Một kiếp, xứng danh dòng giống Việt.
Trọn niềm Dân, Nước, rạng non sông…

                              ***
Thành phố Fresno, Hoa Kỳ
 trọng Xuân năm Canh Tý
(Sáng ngày 27-02- 2020)
Giác Lượng Tuệ Đàm T

 Trải Rộng Tình Thầy
          ( Bài Hoạ)

Tình Thầy trải rộng giữa chiều Đông
Cuộc sống mênh mông một tấm lòng
Quê hương biển rộng ngàn xa cách
Bát ngát không gian đẹp thắm hồng
Áo cũ vai sờn còn nở nụ
Trán cao tóc bạc cũng về Không
Lữ khách cô đơn ngàn năm mãi
Gởi chút lòng thành với núi sông.

    Dallas Texas, 27-2-2020
             Tánh Thiện

CHIỀU ĐÔNG

Cảnh lặng mây ngàn ngắm tiết đông,
Niềm đây mãi thấm buổi nương đồng.
Thanh bình một thuở khai lòng sáng,
Quảng khoát bao thu chiếu ánh hồng .
Bước tận đường trần yên nẻo giác,
Dò cùng lẽ đạo thuận đời thông.
Thong dong  giã thế… duyên đà mãn,
Chẳng bận thuyền bờ cả bến sông…

27/2/2020
PT. Minh Đạo ( Cẩn họa).


Thắp Nén Hương Tâm
Kính hoạ bài “ Chiều Đông” của HT. Thích Quảng Độ
Thành kính tưởng niệm Đức Trưởng Lão Hoà Thượng Tân Viên Tịch thượng Quảng hạ Độ.
Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng cao đăng Phật Quốc.

Thắp nén hương tâm lệ chảy dòng
Nghìn thu vĩnh biệt buốt đêm đông
Lòng nghe vời vợi niềm thương cảm
Biển trạo mênh mang sóng dậy cồn
Nguyên Thuỷ (1) truyền lưu lời diễm tuyệt
Đại Thừa (2) vang vọng tiếng êm trong
Phật Quang (3) chiếu tỏa trời cao rộng
Văn bút thơm lừng ngát núi sông...!


California, 24-02-2020
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (Khấp bái)

Chú thích:
(1) Nguyên Thuỷ Phật Giáo Tư Tưởng Luận.
(2) Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận.
(3)Phật Quang Đại Từ Điển.Không có nhận xét nào: