Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

CON NGƯỜI THẦM LẶNG (Thơ)Sự khiêm cung của người luôn thầm lặng
Giữa cảnh đời bá nháo phố BoLsa
Mà ngày đêm Người vẫn trì chí viết ra
Lời kinh Phật sẻ chia dòng Hương Pháp

Nhiều năm qua Người chẳng gây thù oán
Mặc ai kia buôn hàng giả bán hận thù
Người luôn mang tâm niệm để tiếp thu
Nguồn giáo lý thật thậm thâm vi diệu

Cảm ơn Người một đời mang tâm chí
Luôn hướng về viết sách lẫn dịch kinh
Đẹp lòng người đẹp cả sự tự tin
Tôi muốn nói đến nhà văn Nguyên Giác(PTH).

    Dallas Texas,13-2-2020
               Tánh Thiện

Không có nhận xét nào: