Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017

CHÙM THƠ ĐƯỜNG LUẬT HOÀI CẢM (Thích Chúc Hiền)

                                                                    Kết quả hình ảnh cho sông dinh
                                                                        
                                                                            
                                                                 Sông Dinh Hoài Cảm
 
                                                 Sông Dinh vốn dĩ nước hằng sâu,
                                                 Lặng lẽ dòng xuôi tỏa sóng mầu.
                                                 Khắp chốn dân lành gieo giống ngọc,
                                                 Dọc bờ cát trắng quyện hương cau.
                                                 Thuyền neo bến cũ trời êm ả...
                                                 Đá dựng non hiền mây trắng phau.
                                                 Viễn xứ đêm ngày thầm ước nguyện,
                                                 Quê hương vạn thuở thắm duyên đầu...!

                                                            Nha Trang Hoài Cảm

                                                Mênh mông sóng nước nắng vờn qua,
                                                Cát trắng cò bay nghiêng cánh sa.
                                                Lớp lớp thuyền về, trăng rọi lá,
                                                Tầng tầng núi quyện, gió lòn hoa.
                                                Chuông chùa thánh thoát, vơi niềm tục,
                                                Phật tượng trang nghiêm, lắng nghiệp tà.
                                                Nhớ Tháp Bà xưa hương khấn nguyện
                                                Nha Trang biển thắm, thắm tình nhà...!

                                                               Từ Vân Hoài Cảm

                                               Tuyết trắng hôm nao nhuộm trắng đồi
                                               Lặng nhìn thông phủ, áng mây trôi
                                               Từ Vân Phật ngự an lòng thế
                                               Tịnh Mãn Tăng lưu nhẹ đất trời
                                               Kiến tạo già lam, hoa tuệ thắm,
                                               Huân tu đạo nghiệp, nghiệp trần vơi.
                                               Tâm không, nhẹ rỗng nhàn ba cõi
                                               Phật sự viên thành vang khắp nơi

                                                                   Hoài Cảm

                                               Cảm nghe gió thoảng gợi hồn ai
                                               Ngắm núi nhìn sông mộng cuối ngày
                                               Thấp thoáng hình hài ru nỗi nhớ
                                               Tựa hồ mặt nước rũ niềm cay
                                               Quê xưa muôn thuở trăng ngà gọi
                                               Bến cũ ngàn năm mây trắng say
                                               Vô vật vô nhân vô thậm sự(*)
                                               Cảm nghe gió thoảng gợi hồn ai!


                                                                               Chúc Hiền

                                           -Chú Thích:
                                   (*) Không vật không người không đa sự
                                       (Biệt Cấm Phòng- Thơ Tuệ Sỹ)

Không có nhận xét nào: