Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

KẾT THÚC VÀ BẮT ĐẦU

                                              Lời nói gió bay nhưng nghiệp thì không bay – Câu chuyện xưa đáng ngẫm

       
                                                             
                                                                                   Kết thúc và bắt đầu,
                                                                                   Lần mò giữa đêm thâu,
                                                                                   Cội nguồn ai thấu hiểu…
                                                                                   Chẳng rõ ta về đâu?

                                                                                   Dòng đời như trường đấu,
                                                                                   Được mất với hơn thua,
                                                                                   Có không cùng thất bại,
                                                                                   Diễn mãi chuyện trò đùa!

                                                                                   Chuyện có rồi chuyện không,
                                                                                   Như gió thoảng mùa đông,
                                                                                   Mây đen ùn che khuất..,
                                                                                   Cuộc sống mãi lông bông.

                                                                                   Trước mặt là bể dâu,
                                                                                   Sau lưng chuyện thảm sầu,
                                                                                   Loanh quanh rồi bụi đất,
                                                                                   Thức trắng với đêm thâu…

                                                                                   Cuộc sống sẽ qua mau,
                                                                                   Biết được kiếp thương đau,
                                                                                   Ngày đêm càng tinh tấn,
                                                                                   Hành trình mới bắt đầu…

                                                                                   Bình yên và sâu lắng,
                                                                                   Giá trị của từng ngày,
                                                                                   Thấy được điều chân lý,
                                                                                   Tuần hoàn mãi trả vay.

                                                                                   Hôm nay trở lại đây…
                                                                                   Nguồn chơn cùng thấu hiểu,
                                                                                   Đổi thay bao tập tánh,
                                                                                   Nhật nguyệt sẽ hiển bày.

                                                                                                                  Minh Đạo
 
                                                                                 ttp://poem.tkaraoke.com/14891/TP_Minh_Dao/
https://minhdao1160.wordpress.com/
http://www.daophatngaynay.com/vn/author/minhdao/
https://quangduc.com/author/post/10951/1/minh-dao
https://hoavouu.com/author/post/4215/1/minh-dao
https://thuvienhoasen.org/p98/tho-nhac-phap-am
http://www.saimonthidan.com/?c=author&a=1114
http://www.hoalinhthoai.com/poetry/Tho-Van.html

Không có nhận xét nào: