Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

SỐNG THIỀN (Thích Chúc Hiền)
Hít thở: Dài, sâu thật nhẹ nhàng,
Mỗi làn hơi thở mỗi bình an.
Tinh thần sảng khoái thêm thanh thản,
Thể chất thong dong lại vững vàng.
Bốn đại điều hoà vơi mỏi mệt,
Năm căn đoan chánh bặt tham sân.
Tâm thiền rạng chiếu ung dung bước.
Lặng lẽ năm dài vui gió trăng...!
 
Thanh Thoát Y Vàng

Y vàng thanh thoát chốn chùa chiền,
Tỏa sáng niềm tin, tỏa ánh thiêng.
Pháp lữ huân tu nền định tuệ,
Tăng thân trưởng dưỡng giới hương thiền.
An cư ba tháng ngời hoa đạo,
Kiết hạ cữu tuần rạng sắc liên.
Khắp cõi trời người đều hoan hỷ,
Như Lai sứ giả đạo tâm viên...!

Tha Phương Kiến Tự

Quê người đất khách dựng chùa chiền,
Ứng hoá tuỳ cơ độ hữu duyên.
Chẳng ngại bì lao xây đạo nghiệp,
Không màn khó nhọc mở nguồn thiền.
Mây từ bủa khắp trùm ba cõi,
Đuốc tuệ soi cùng nở vạn liên.
Đất khách quê người ngời ánh đạo,
Sử vàng ghi dấu mãn tâm nguyền...!

Lắng Lòng Tu Học

Gát lại hơn thua chuyện thế tình,
Lắng lòng tu học, đọc chân kinh.
Nương nguồn tuệ giác, gieo nhân tốt,
Tựa cửa từ bi, phát hạnh lành.
Nhổ cội tham sân, quy Cực Lạc,
Xây nền hỷ xả, hướng An Bang.
An Bang, Cực Lạc vui muôn thuở,
Chín phẩm đài sen nâng bước chân...!
 
Chúc Hiền

Không có nhận xét nào: