Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

THA PHƯƠNG KIẾN TỰ (Thích Chúc Hiền)

Kết quả hình ảnh cho hoa sen
                                                                               

Quê người đất khách dựng chùa chiền,
Ứng hoá tuỳ cơ độ hữu duyên.
Chẳng ngại bì lao xây đạo nghiệp,
Không màng khó nhọc mở nguồn thiền.
Mây từ che khắp trùm ba cõi,
Đuốc tuệ soi cùng nở vạn liên.
Đất khách quê người ngời ánh đạo,
Sử vàng ghi dấu mãn tâm nguyền...!

Chúc Hiền
 

Không có nhận xét nào: