Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

XUÂN THIỀN (Thích Chúc Hiền)
                                                     Xuân nay về khắp chốn
                                                     Đạo nghiệp gắng vun trồng
                                                     Tâm kinh siêng đọc tụng
                                                     Bát Nhã ngời thiên trung.

                                                     Vườn thiền hoa chăm sóc
                                                     Phật điện hương trầm xông
                                                     Trai đường cơm chay lạt
                                                     Qua bữa chẳng nao lòng.

                                                     Mây lành giăng đảnh báu
                                                     Én lượn bầu trời trong
                                                     Mai vàng khoe hương sắc 
                                                     Cúc vàng nở đầy bông.

                                                     Đạo nhân cười vỡ mộng
                                                     Nhật nguyệt chiếu vô cùng
                                                     Ấm trà bên bếp lửa
                                                     Đông tàn đón xuân sang.

                                                     Vũ lân vui đàn trẻ
                                                     Nhảy nhót cười tung tăng
                                                     Thế sự dường quên hết
                                                     Tân niên rạng ánh hồng.

                                                     Thiền tăng gieo mầm tuệ
                                                     Phật hiệu nhớ chuyên ròng
                                                     Xuân cười trăng gió mát
                                                     Tự tại hoà sắc - không.

                                                                             Chúc Hiền

 

Không có nhận xét nào: