Thứ Hai, 17 tháng 7, 2017

GIỜ PHÚT THIỀN MẦU NHIỆM (Thích Chúc Hiền)
 
                                  1-Canh ba bừng thức giấc,
                                      Lắng lòng, nghe gió reo.
                                      Vườn thiền hoa đang nở,
                                      Trăng nghiêng mình trông theo!


                                   2-Nhẹ nhàng chân rảo bước,
                                      Thầm đọc kệ Tỳ Ni.
                                      Tâm quay về chánh niệm,
                                      An lành từng bước đi....


                                    3-Trải bồ đoàn thiền tọa,
                                       Quán niệm hơi thở đều,
                                       Có-không cùng bặt dứt,
                                       Gương tâm hiển nhiệm mầu.


                                    4-Khói trầm thơm lan tỏa,
                                       Phật tượng trang nghiêm ngồi.
                                       Đèn thiền lung linh, sáng,
                                       Sương đêm tràn nơi nơi...!


                                     5-Không gian im vắng lặng,
                                      "Niêm Hoa" tỏa rạng ngời...
                                        Phút giây thiền thực tại,
                                        Khoan khoái và thảnh thơi.


                                     6-Lời kinh "Thiền Quán Niệm."
                                        Phật dạy thật rõ ràng,
                                        Thầm quay về nương tựa,
                                        Lòng bỗng thấy lâng lâng...!


                                     7-"An Ban Thủ Hộ Ý"
                                        Bản kinh Phật trao truyền.
                                        Nguyện thọ trì tu tập,
                                        Về nguồn cội uyên nguyên.


                                     8-Suối từ bi tuôn chảy,
                                        Khơi dậy sức sống thiền.
                                        Niệm ân mầu của Phật,
                                        Đời đời kết thắng duyên!


                                     9-"Pháp hành" siêng thực tập,
                                        Trong tất cả mọi thời.
                                        Đoạn trừ dần kiết sử,
                                        Định huệ thường chiếu soi...!


                                                                    Chúc Hiền
  

Không có nhận xét nào: