Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

XƯỚNG - HỌA (Thích Chúc Hiền)

                                              Kết quả hình ảnh cho sông hương núi ngự
             
                                                                                                       Xướng
                                                                           Xuân Đếm Ngón

                                                              Xuân nay kể đã mấy Xuân rồi,
                                                              Chẳng thấy Xuân về ghé, bến chơi
                                                              Bến tủi, Hương Giang thuyền lẻ nhịp
                                                              Thông hờn, Non Ngự bóng chim côi
                                                              Cúc cười sân trước không buồn thắm
                                                              Mai trổ vườn sau chẳng muốn tươi
                                                              Xuân vẫn chờ Xuân, Xuân đếm ngón:
                                                              Xuân nay kể đã mấy Xuân rồi?


                                                                                     Họa
                                                                                Xuân Đạo


                                                              Tết đã ngời lên ánh đạo rồi,
                                                               Mai vàng rực rỡ trước sân chơi.
                                                               Hương Giang nước biếc, bờ không vắng,
                                                               Núi Ngự trời trong, thông chẳng côi!
                                                               Năm cũ chợt qua, đào ửng thắm,
                                                               Xuân nay bừng dậy, cúc đơm tươi.
                                                               Quê nhà, đất khách sầu đau cạn,
                                                               Tết đã ngời lên ánh đạo rồi!


_                                                                                              Chúc Hiền_

 

Không có nhận xét nào: