Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017

GIEO TRỒNG DUYÊN LÀNH (Thích Chúc Hiền)

                                                     Kết quả hình ảnh cho chú tiểu ngây thơ

                                                               ( Thương tặng các Chú Tiểu)
 
                                                                                                       
                                                           Cứ mỗi chiều thứ bảy
                                                           Con theo mẹ về chùa
                                                           Trồng duyên lành với Phật
                                                           Gát mọi chuyện nô đùa


                                                           Lắng lòng con niệm Phật
                                                           Từng nhịp mõ rơi đều
                                                           Hoà âm cùng pháp lữ
                                                           Mỉm nụ cười trong veo


                                                           Hương nguyền thơm lan tỏa
                                                           Phật ngự ở liên toà
                                                           Hào quang soi chiếu diệu
                                                           Trong con bừng tâm hoa


                                                           Đèn thiền lung linh sáng
                                                           Cửa Phật con bước vào
                                                           Duyên lành con nguyện kết
                                                           Tâm Bồ Đề dâng cao


                                                           Chuông chùa ngân vang khắp
                                                           Thành tâm con cúi đầu
                                                           Chấp tay sen búp nở
                                                           Tu tập nguyền thêm sâu


                                                           Nhân duyên lành hội đủ
                                                           Con xin Thầy xuất gia
                                                           Hoa niên vừa lên tám
                                                           Con lần theo Phật Đà


                                                           Tóc xanh con rũ bỏ
                                                           Khoát lên mình ca sa
                                                           Lòng từ bi trải rộng
                                                           Thương yêu khắp mọi loài


                                                           Sớm chiều vui kinh kệ
                                                           Cơm chay lòng qua loa
                                                           Pháp mầu con nguyện học
                                                           Đáp nghĩa ân đậm đà...!


                                                                                     Chúc Hiền
 

Không có nhận xét nào: