Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017

TINH TẤN (Thích Chúc Hiền)                                   Thiết nghĩ đời người chẳng bao lăm,
                                   Trao dồi đạo nghiệp nguyện tinh cần.
                                   Vun mầm đức tuệ, xây niềm lạc,
                                   Tưới nước bi từ dựng cảnh an.
                                   Biển khổ trầm luân, nên chuyển bớt,
                                   Sông mê ái nhiễm, gắng xa dần.
                                   Vui buồn thế sự buông, buông thả...
                                   Chớ để u hoài uổng thốn tâm!
 
                                                                     Chúc Hiền

Không có nhận xét nào: