Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2018

BỬU QUANG QUẢN TỰ HẠNH NGUYỆN (Thơ)

                                                            

                                                      Bửu Quang Quản Tự Hạnh Nguyện
                                       Thành kính tưởng niệm Thượng Toạ thượng Thiện hạ Minh

                                                     Bửu Quang Quản Tự ngát hương thiền,
                                                     Bóng dáng ca sa thắm phước duyên.
                                                     Ngọc Đạt trăng soi ngời vạn nẻo,
                                                     Nam Tông đức toả sáng trăm miền.
                                                     Giác Quang phổ chiếu xua hôn ám,
                                                     Đại Lộc châu lưu độ trược phiền.
                                                     Thượng Toạ Thiện Minh vừa thị tịch
                                                     Đài vàng thượng phẩm ngát hương liên...!

                                                     Đài vàng thượng phẩm ngát hương liên,
                                                     Phật Quốc từ quang đạo mãn viên.
                                                     Tái hiện: Ta Bà thi hạnh nguyện,
                                                     Thân lâm: Giáo Hội hiển tâm nguyền.
                                                     Từ Bi cứu độ người lao khổ,
                                                     Hỷ Xả dắt dìu kẻ đảo điên.
                                                     Giáo hoá sinh linh không mỏi mệt,
                                                     Nơi nơi tỏ rạng dấu chân huyền...!

                                                              Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
                                                                           California, 25-07-2018

                                                              Trúc Nguyên- Thích Chúc Hiền ( Cẩn đề)

 

Không có nhận xét nào: