Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2018

CHUYỆN XƯA (Thơ xướng họa)

                                                                                   
                                                                       ( Hình Internet )

                                                                         CHUYỆN XƯA

                                                          Bóng ngã chiều rơi lặng nẻo đầy,
                                                          Bên thềm thuở nọ lướt trời mây.
                                                          Về trong nỗi nhớ thời đun đẩy,
                                                          Dỗi đoạn ngày thương cảnh nhún rầy.
                                                          Kẻ hận duyên chùng hong cõi ấy,
                                                          Người đong chốn cũ tủi tình đây.
                                                          Càng xuôi kỷ niệm mờ trang giấy,
                                                          Vẫn sợ lời than tổn dáng gầy.

                                                                                          19/6/2018
                                                                                          Minh Quang

                                                                                LỐI CŨ
                                                                               (Bài hoạ)

                                                          Lối cũ đường xưa lá phủ đầy,
                                                          Hạ về sắc phượng nhuộm màu mây.
                                                          Gió lùa hoa rụng cành đưa đẩy,
                                                          Nắng đổ chiều rơi bóng rủ rầy.
                                                          Xác phượng úa tàn từ dạo ấy.
                                                          Ve sầu gọi bạn vẫn còn đây.
                                                          Đôi dòng lưu bút mờ trang giấy,
                                                          Kỷ niệm còn chăng dáng Hạ gầy?

                                                                                             Ngày 13/07/18
                                                                                               Trần Luân

                                                                                 MÊ HỒ
                                                                               (Bài họa)

                                                          Tìm về chốn cũ nắng đong đầy.
                                                          Ngập ngụa trời xanh gợn áng mây.
                                                          Phượng vỹ hân hoan nhành nhún đẩy.
                                                          Bằng lăng khuất tủi cội than rầy.
                                                          Người sầu mắt biếc ngày xưa ấy.
                                                          Kẻ lụy môi cười thoáng chốc đây.
                                                          Nét bút nào hay mờ thếch giấy.
                                                          Mê hồ một cõi mộng hao gầy.

                                                                                         DKN 13/07/2018.
                                                                                       Dương Khắc Nhân

                                                                            THU GẦY.
                                                                            ( bài họa )

                                                          Mùa thu trở lại lá rơi đầy.
                                                          Một góc khung trời đã phủ mây.
                                                          Trước ngõ thanh trà xào xạc quấy.
                                                          Vườn sau bưởi ngọt nhởn nhơ rầy.
                                                          Không gì sánh được cây vùng ấy.
                                                          Chẳng có đâu bằng trái ở đây.
                                                          Mãi nhớ ngày đông ngồi ủ sấy.
                                                          Hoài thương tháng hạ bỏng vai gầy.

                                                                                      13/7/18
                                                                                   Trai Dang Van

                                                                                KÝ ỨC.
                                                                             ( Bài họa )

                                                           Cơn gió thoảng qua lá rụng đầy.
                                                           Bầu trời xanh thẫm gợn chút mây.
                                                           Thoảng nghe một câu hò mái đẫy.
                                                           Ngồi lắng tai nghe chẳng ai rầy.
                                                           Tuổi về chiều nhớ về thuở ấy.
                                                           Bao nhiêu kỷ niệm vẫn còn đây.
                                                           Chuyện xưa ghi lại đầy trang giấy.
                                                           Nhung nhớ người xưa dáng hao gầy.

                                                                                     13/7/2018
                                                                                         Hoai An

Không có nhận xét nào: