Thứ Hai, 23 tháng 7, 2018

LỜI NHẮN NHỦ (Thơ)

                                                                   LỜI NHẮN NHỦ
                                    ( Ông Bà mừng cháu nội Lê Vũ Nguyên Bảo nhập học Trường Phi Công Việt Nam )

                                                       Bà Ông mừng cháu đã khai trường,
                                                       Tung cánh ngang trời gắng rõ vươn.
                                                       Cấp dưới học chăm vui sáng hướng…
                                                       Bậc cao luyện giỏi chóng quang đường…
                                                       Tương lai phía trước không như tưởng,
                                                       Kết quả đằng sau lấy thế tường.
                                                       Đức trọng tâm khoan nguyền phải trưởng,
                                                       Gia đình tổ ấm mãi hoài thương…

                                                                                            23/7/2018
                                                                                           Minh Quang

 

Không có nhận xét nào: