Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2018

HUẾ TRONG TÔI (Thơ xướng họa)

                                                                                    Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời, nÆ°á»›c và thiên nhiên                                                                          HUẾ TRONG TÔI (Bài xướng)
 
                                                                        Muôn màu, trở lại Huế trong tôi,
                                                                        Cảnh trí, câu thơ, đẹp những đồi…
                                                                        Núi Ngự mây chùng khi tuổi mới,
                                                                        Sông Hương sóng lặng nét xuân ngời.
                                                                        Xuôi ngày Cồn Hến mang tình gởi,
                                                                        Nhớ buổi Hồ Truồi trải áo phơi…
                                                                        Ruổi đếm đường xưa, lần kỷ niệm,
                                                                        Bên lòng ấm mãi cả niềm thơi.
 
                                                                                                           23/4/2018
                                                                                                         Minh Quang
 
                                                                                    Tìm Về.(Bài họa)
 
                                                                       Tạo hóa ban cho Huế của tôi.
                                                                       Sông dài ,phá rộng ,núi nhiều đồi.
                                                                       Hà Khê khói biếc chuông ngân đổ.
                                                                       Đại Nội mù sương nhã nhạc lơi.
                                                                       Ngược ngã Ba Tuần lòng nhắn gửi.
                                                                       Xuôi bờ Lương Nguyệt ý bày phơi.
                                                                       Tìm về lối cũ thong dong bước.
                                                                       Cảnh mộng thanh bình trí thảnh thơi ..
 
                                                                                                     DKN.26/07/2018.
                                                                                                        Dương Khắc Nhân
 
                                                                                   ĐỪNG ĐỂ VƠI (Bài họa)
 
                                                                       Lảng vảng xuân lòng mãi níu tôi,
                                                                       Đường qua kỷ niệm, dấu lưng đồi.
                                                                       Xôn xao góc phố khi tình mới,
                                                                       Rộn rã bên sân lúc tuổi ngời.
                                                                       Vĩ Dạ nghiêng nghiêng rồi phận gởi,
                                                                       Trường Tiền lặng lặng với niềm khơi.
                                                                       Tìm nhau vạn thuở do duyên bởi,
                                                                       Sống trọn xin đừng để thấy vơi.
                                                                                                               28/7/2018
                                                                                                              Viên Minh
 
                                                                                    Trai Dang Van Họa:
                                                                                       HUẾ TRONG TÔI.
 
                                                                        HUẾ vẫn vương nhiều dạ của tôi. 
                                                                        Dòng sông đỉnh núi hoặc lưng đồi. 
                                                                        Nhìn qua VỸ DẠ cau xanh mướt. 
                                                                        Ngó lại KIM LONG cải ánh ngời. 
                                                                        ĐẠI NỘI năm đây hoài sáng tỏ. 
                                                                        TRƯỜNG TIỀN chỗ nọ cứ bày phơi. 
                                                                        ĐÔNG BA chợ cũ luôn huyên náo .
                                                                        LINH MỤ chùa xưa mãi thảnh thơi.
                                                                                                                 28/7/18
                                                                                                             Trai Dang Van

Không có nhận xét nào: