Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018

HOÀI NIỆM TÌNH HUYNH ĐỆ (Thơ)


                                                                  


                                                               Hoài Niệm Tình Huynh Đệ
                                                                 ( Thân tăng sư đệ Tịnh Viên)

                                                             Lâu rồi chẳng thấy Tịnh Viên đâu.
                                                            Có phải tơ duyên chuyển niệm đầu ?
                                                             Nhớ thuở sum vầy nơi cửa trước,
                                                             Hoài khi vắng vẻ chốn vườn sau.
                                                             Trai đường ý đạo bày thi ý,
                                                             Phật điện hương nguyền kết nghĩa câu.
                                                             Những tưởng duyên lành thêm hạnh ngộ,
                                                             Nào ngờ lặng lẽ mãi xa nhau...!

                                                             Nào ngờ lặng lẽ mãi xa nhau,
                                                             Đệ có khỏe không mộng bớt sầu?
                                                             Thấu lẽ chơn tâm gìn nghĩa thắm,
                                                             Thông nguồn diệu pháp niệm ân sâu.
                                                             Quê cha Lạc Việt hồn lưu nguyện,
                                                             Đất tổ An Nam dạ mẫn cầu.
                                                             Nhẹ gót dừng chân hoài kỷ niệm,
                                                             Ghi lời nhắn gửi tạc tình châu...!

                                                                                  California, 29-06-2018
                                                                                         Thích Chúc Hiền

 

Không có nhận xét nào: