Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018

TRÚC LÂM ĐẠI SĨ (Thơ)


                                                                               Kết quả hình ảnh cho trúc lâm
                                                                      Trúc Lâm Đại Sĩ

                                                        Trúc Lâm Đại Sĩ sáng muôn phương,
                                                        Đức hạnh ngời soi khắp nẻo đường.
                                                        Yên Tử thiêng sơn rền tiếng mõ,
                                                        Chùa Đồng cổ tự dậy âm chuông.
                                                        Cư Trần Lạc Đạo thâm sâu nghĩa,
                                                        Đắc Thú Lâm Tuyền xán lạn chương.
                                                        Cảnh Bụt thiền thơ trăng rọi sáng,
                                                        Muôn đời hậu thế hướng về nương...!

                                                                                    California, 30-06-2018
                                                                          Hậu Học- Thích Chúc Hiền ( Cẩn đề )

 

Không có nhận xét nào: