Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

ĐI NHẸ , NÓI NHỎ GIỮ YÊN LẶNG

                                                                                  

                                                                                   ĐI NHẸ , NÓI NHỎ GIỮ YÊN LẶNG
                                                                                       Hòa vận thơ của Cư sĩ Tánh Thiện

                                                Đi khoan thai rảo khắp đời nay,
                                                Dẫn dắt tâm từ nguyện chuyển lay,
                                                Cho nỗi khổ vơi dần cõi thế,
                                                Ban niềm tin sáng tỏa bao ngày.


                                                Nói nhỏ đi tâm lớn hiển bày,
                                                Những thanh âm cả nghĩa đong đầy,
                                                Đem yên vui cho người lầm lỡ,
                                                Biết trở về nương pháp đổi thay.


                                                Yên lặng đi qua từng phút giây,
                                                Không ngôn từ nhưng trọn vòng tay.
                                                Tâm tịch tĩnh bao trùm vũ trụ,
                                                Chuyển tâm mê, ngộ cả phương này.


                                                                                 27-6-2017
                                                                                Minh Đạo
https://quangduc.com/a60771/di-nhe-noi-nho-giu-yen-lang
http://poem.tkaraoke.com/14891/TP_Minh_Dao/
https://minhdao1160.wordpress.com/

Không có nhận xét nào: