Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

THI TỨ TỰ ĐẠO TÂM ...(Thầy Nguyễn Bảo)


 
 

                                           Thi tứ tự đạo tâm
                                           Loan phụng nhi vũ công
                                           Hào hoa do thủ bút
                                           Thư pháp hóa vô cùng.


                                                                Nguyễn Bảo

Không có nhận xét nào: