Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

CHẾT LÀ MỘT NIỀM VUI (Thích Tánh Thiện)                           Chân thành cảm ơn TT. Thích Nguyên Tạng đã chia sẻ bài viết : TỊCH DIỆT VI LẠC .

                                    Sống cũng vui mà chết cũng vui
                                    Tự tại tháng ngày chẳng thối lui
                                    Đói ăn khát uống nóng cởi áo
                                    Đêm lạnh choàng chăn lặng lẽ ngồi .


                                   Gió vẫn thổi và mây vẫn bay
                                   Rừng cây xanh ngát đẹp từng giây
                                   Giải thoát trong ta đà có sẵn
                                   Đừng mong cầu đến ở phương Tây .


                                  Chết cũng vui còn sống chẳng gây
                                  Tất cả do tâm ở phút nầy
                                  TỊCH DIỆT VI LẠC lời Phật dạy
                                  Đẹp đạo sống đời khắp đó đây .

                          
                                                                     Tánh Thiện
                                                                      13-6-2017

Không có nhận xét nào: