Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2017

NHƯ LAI THỊ HIỆN (Thích Chúc Hiền)                                  Như Lai thị hiện xuống trần gian,
                                  Rực ánh từ quang, tỏa ánh vàng
                                  Bảy đóa sen hồng nâng ngọc gót
                                  Hai dòng nước tịnh tắm kim thân
                                  Xua niềm bất hạnh, tuyên niềm hạnh,
                                  Quét bóng vô minh, diễn pháp lành.
                                  Khắp cõi trời người đều hớn hở
                                  Ba ngàn thế giới đượm triêm ân...!
 
                                                                       Chúc Hiền

Không có nhận xét nào: