Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

HÃY NÓI KHÔNG VỚI TAM ĐỘC (Thích Tánh Thiện)
                                             Không tham lam là Đức Chơn thù thắng
                                             Bố thí lòng hoan hỉ cả Pháp Duyên
                                             Dẫu cho ai có tham quý của tiền
                                             Ta vẫn quyết không tham cầu tư lợi .


                                             Không sân hận cho lòng mình cao vợi
                                             Như mây trời thoáng đẹp giữa hư không
                                             Dù cuộc đời luôn có chuyện bất đồng
                                             Ta chẳng muốn làm đến ai thương tổn .


                                             Không si mê là con đường an ổn
                                             Cũng là đường Trí Tuệ Phật đã chỉ ta
                                             Bao kiếp rồi mà ta chẳng nhận ra
                                             Nay rõ biết chẳng có chi là muộn .


                                                                                    Tánh Thiện
                                                                                      12-6-2017

Không có nhận xét nào: