Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

TA ĐÃ TRỞ VỀ (Tánh Thiện)


Kết quả hình ảnh cho cát bụi
                                                                               
       
                                          Ta đã âm thầm lọt ra đây
                                          Từ trong bụng mẹ ấm no đầy
                                          Nay ta phải chịu trời nóng lạnh
                                          Trải nghiệm cuộc đời mỗi phút giây .

                                          Tám mươi năm chẳn chẳng là bao
                                          Một thoáng thời gian đến lúc chào
                                          Ta ra thầm lặng về thầm lặng
                                          Xin đừng cáo phó tiễn đưa nhau .

                                          Tro tàn ta gởi lại hư không
                                          Người sống đừng lo nghĩ bận lòng
                                          Đừng cúng giổ chi thêm phiền phức
                                          Ta đã trở về cõi lắng trong .

                                                                            Tánh Thiện
                                                                              25-6-2017

Không có nhận xét nào: