Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

THẦY TRÒ

                                                                                Kết quả hình ảnh cho thầy trò

                                     Rộn rã phố xưa dưới nắng hồng,
                                     Thầy trò hội ngộ thỏa chờ trông.
                                     Lẵng hoa thắm nghĩa khai mờ trí,
                                     Ánh mắt thầm ơn giúp sáng lòng.
                                     Vạn lối tri ân tâm lực trọng,
                                     Bao đường khắc dạ đạo tình nồng.
                                     Nhan Hồi tứ đức nương thiên cổ.
                                     Giáo học cho đời vốn nặng công.


                                                                   Minh Đạo
http://poem.tkaraoke.com/14891/TP_Minh_Dao/
https://minhdao1160.wordpress.com/
http://www.saimonthidan.com/?c=author&a=1114

Không có nhận xét nào: