Thứ Hai, 19 tháng 6, 2017

RỒI CŨNG QUA ĐI (Thích Tánh Thiện)

 


  
                                         Cuộc sống trăm năm có nghĩa gì ?
                                         Ở ăn mặc nghỉ cứ liên chi
                                         Chạy theo ngũ dục mờ tâm tánh
                                         Tháng rộng năm dài chẳng được chi .
                                         Mười phút ngồi yên tự lắng soi
                                         Ta ngồi nhìn lại chính mình thôi
                                         Khổ đau tan biến cùng năm tháng
                                         Hạnh phúc là đây điểm đến rồi .

                                         Rồi cũng qua đi mỗi phút giây
                                         Cuối đời nằm ngắm giữa trời mây
                                         Ô hay ! Sao sáng bao giờ nhỉ ?
                                         Vẻ đẹp ngàn đời khắp Đông Tây .

                                                                            Tánh Thiện
                                                                             19-6-2017

Không có nhận xét nào: