Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

DUYÊN MAY (Thích Tánh Thiện)
DUYÊN MAY
 

Đời là tạm chẳng có chi là thật
Xác thân này cũng là cõi hư vô
Nhìn hạt sương lóng lánh sáng hôm nào
Một tia nắng biến tan về biển cả .

Bao tham chấp nay chỉ vì bản ngã
Mãi ôm vào thêm nặng gánh oan khiên
Duyên may ta nhờ có Phật Thánh Hiền
Buông bỏ cả cho nhẹ phần nghiệp báo .

Quán chiếu sâu để thấy toàn hư ảo
Sao ta không trang trải chút niềm vui
Và cùng nhau chia sẻ những ngọt bùi
Cho đời sống mãi thêm phần lợi lạc .

                   Tánh Thiện
                    2-3-2017


Không có nhận xét nào: