Thứ Hai, 17 tháng 4, 2017

NỤ CƯỜI GIÁC NGỘ (Thích Tánh Thiện)

                                                                                                                        Hướng ngoại tìm cầu ngọn lửa thiêu
                                       Phù vân bọt sóng một sớm chiều
                                       Tan theo mây khói như điện chop
                                       Nhìn lại đời mình cũng mất tiêu .


                                       Phút giây tu học học làm người
                                       Nguyện không phí uổng cả cuộc đời
                                       Nụ cười giác ngộ thông tam giới
                                       Ngàn cánh hoa trời nở khắp nơi .


                                      Ta vẫn là ta kiếp ăn mày
                                      Ngao du cửa Phật tháng năm dài
                                      Hạt cơm trong trắng thanh tịnh giới
                                      Giải thoát cuộc đời kiếp khổ sai .


                                                                               Tánh Thiện
                                                                                17- 4-2017

Không có nhận xét nào: