Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

VÔ ĐỀ ( Lý Thương Ẩn )


    Kết quả hình ảnh cho lý thương ẩn
無題(相見時難別亦難) 
相見時難別亦難,
東風無力百花殘。
春蠶到死絲方盡,
蠟炬成灰淚始幹。
曉鏡但愁雲鬢改,
夜吟應覺月光寒。
蓬萊此去無多路,
青鳥殷勤為探看。

Vô đề (Tương kiến thì nan biệt diệc nan)
Lý Thương Ẩn

Tương kiến thì nan biệt diệc nan,
Đông phong vô lực bách hoa tàn.
Xuân tàm đáo tử ty phương tận,
Lạp cự thành hôi lệ thuỷ can.
Hiểu kính đãn sầu vân mấn cải,
Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn.
Bồng Lai thử khứ vô đa lộ,
Thanh điểu ân cần vị thám khan.

Tạm dịch
                  Vô Đề

Gặp nhau chẳng dứt cảnh ly tan,
Đông đến trăm hoa rũ cánh tàn.
Tằm thác kén lìa tơ bám víu,
Nến vơi đèn tắt  lệ tuôn tràn.
Gương buồn sáng ngắm đầu sương trắng
Thơ lạnh đêm ngâm nguyệt ánh vàng.
Cố tới bồng lai qua vạn lối,
Chim xanh hãy trọn giúp thăm đàng.

                                     Minh Đạo

Không có nhận xét nào: