Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

KHÁCH                                                           KHÁCH

                                       Nhà vắng chim vui rộn tiếng ca,
                                       Trà ngon cạn chén trước hiên nhà,
                                       Khách đến tần ngần xin đối ẩm.
                                       Nhìn ra chỉ thấy cỏ và hoa.


                                                                   Minh Đạo

https://minhdao1160.wordpress.com/
http://www.saimonthidan.com/?c=article&p=14850
http://poem.tkaraoke.com/68808/KHACH.html

Không có nhận xét nào: