Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

THƠ HỌA                                                                                                                     THƠ HỌA

                                                                              Cọ vẽ thơ đan rộn nắng chiều,
                                                                              Phòng không trong vắt rửa cô liêu.
                                                                              Long lanh thủy mặc trời non nước,
                                                                              Gom góp càn khôn chỉ bấy nhiêu.

                                                                                                                    Minh Đạo
http://poem.tkaraoke.com/68875/THO_HOA.html
https://minhdao1160.wordpress.com/

Không có nhận xét nào: