Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

ĐỌC TỤNG KINH VĂN (Thích Chúc Hiền)

                                                                                   Kết quả hình ảnh cho phật pháp nhiệm mầu

                                                                       Đọc tụng kinh văn lắng nghiệp trần,
                                                                       Lời kinh thánh thoát diệt tham sân.
                                                                       Đèn thiền tỏa chiếu xua niềm tục,
                                                                       Đuốc tuệ ngời soi thấu lẽ chân.
                                                                       Phật Phật tuyên thuyên kinh liễu nghĩa,
                                                                       Tăng Tăng trùng tụng pháp chơn âm.
                                                                       Kinh văn rõ nghĩa, kinh vô tự,
                                                                       Phản chiếu, hồi quang tâm nhiếp tâm!

                                                                                                                     Chúc Hiền

Không có nhận xét nào: