Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

ĐÊM                                                           ĐÊM

                                     Đồi hoang gió lộng ánh trăng vàng,
                                     Róc rách suối đưa trỗi khúc vang.
                                     Thức giấc mơ mơ chờ trời sáng,
                                     Trở mình tĩnh tĩnh đợi mùa sang.


                                                                        Minh Đạo

http://poem.tkaraoke.com/68782/DEM.html
https://minhdao1160.wordpress.com/

http://www.saimonthidan.com/?c=article&p=14850

Không có nhận xét nào: