Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

MƯỢN CÕI NÀY (Thích Tánh Thiện)

                                                                        Kết quả hình ảnh cho cõi tạm


                                                                    
Khi ta chết xin đừng đưa đừng tiễn
Ta tự về cùng thất đại duyên sanh
Hợp và tan như chiết lá trên cành
Sống và chết chẳng có gì luyến tiếc .

 

Ta đã trải qua bao muôn vạn kiếp
Mượn cõi này để cùng sống yêu thương
Rồi mai đây ta cũng phải lên đường
Cùng vạn pháp hoà tan trong vũ trụ .

 

Cuộc đời ta luôn hướng về Từ Phụ
Sống thì vui mà chết cũng vui luôn
Chẳng có chi mà lại phải đau buồn
Còn tu Phật là còn duyên phước lớn .

                                               Tánh Thiện
                                  29-3-2017

 
 
 

Không có nhận xét nào: