Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

TƯỞNG NIỆM LỄ TIỂU TƯỜNG SƯ PHỤ (Thích Viên Thành - Minh Đạo... )

                                                              


TƯỞNG NIỆM LỄ TIỂU TƯỜNG SƯ PHỤ
(Kỷ niệm Lễ Tiểu Tường TLHT Thích Như Huệ,
nguyên Hội Chủ GHPGVNTNHN UĐL-TTL,  Viện Chủ Tổ Đình Phap Hoa – Nam Úc)

Thấm thoát mà nay sắp tiểu tường (1)
Ngài về với Phật ngộ quê hương (2)
Thong dong cất bước đường thanh thoát
Bận bịu chùn chân cảnh thế thường !
Một kiếp hóa thân mong cứu khổ
Ngàn đời chấp thủ thật khôn lường !
Độ tha hạnh nguyện còn dang dở
Hồi nhập Ta bà Pháp xiễn dương

Chùa Pháp Hoa - Nam Úc, 20/4/ 2017
Đệ Tử, Thích Viên Thành, khể thủ
Ghi chú:
(1)Ngài viên tịch 23/6/2016 (19/5/Bính Thân), đến 23/6/2017 (19/5/Đinh Dậu) Giáp năm,
(2)TLHT Thích Như Huệ trở về với Phật, nơi quê xưa chốn cũ

THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM
HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ
Kính họa theo bài của Thầy Viên Thành

Thế gian giả biệt dáng an tường,
Bảo địa trang nghiêm ngát sắc hương.
Ngộ rõ tử sanh, lòng tự tại,
Không duyên danh tướng, cảnh vô thường.
Chúng sinh thương xót nào cùng tận,
Phật pháp quảng khai vốn chẳng lường.
Đại xả đại bi chung sức nguyện,
Khứ lai diệu dụng rạng vầng dương. 

                                    Minh Đạo
                                    21/4/2017  
https://quangduc.com/a60523/tuong-niem-le-tieu-tuong-su-phu-nhu-hue      

Không có nhận xét nào: