Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

VĂN HOÁ THIỀN MÔN (Thích Tánh Thiện)


                                                                   Kết quả hình ảnh cho thiên

                                                                                 Thiền môn nét đẹp lắng yên
                                                                                 Lòng người đạo sĩ an nhiên tháng ngày
                                                                                 Mở khai tâm trí trong ngoài
                                                                                 Như như bất động hiển bày nội tâm

                                                                                 Đường vào thiền tập ở tâm
                                                                                 Cho ta chẳng phạm sai lầm tứ tung
                                                                                 Nhìn về hướng đẹp bao dung
                                                                                 Tâm ta mở cánh cửa tùng bao la

                                                                                 Dù ai quyền chức cao xa
                                                                                 Cũng không thay đổi lòng ta bao giờ
                                                                                 Thiền môn bóng mát vườn thơ
                                                                                 Đưa người về lại bến bờ thong dong .


                                                                                                                 Tánh Thiện
                                                                                                                  24-4-2017

 

Không có nhận xét nào: