Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

TUỔI ĐÁ MÒN (Thích Tánh Thiện)

                                                                       Kết quả hình ảnh cho tuổi già

                                                                                                 TUỔI ĐÁ MÒN
                                                                                  Kính gởi tặng các vị cao niên trên 60 tuổi .

                                                                      Sáu mươi tuổi chẳng còn chi nghĩ tới
                                                                      Chuyện cuộc đời chuyện mơ mộng tương lai
                                                                      Tuổi này đây xin chuẩn bị về ngay
                                                                      Bên kia núi cả bầu trời xanh cỏ

                                                                      Thất thập chẳn tuổi cuộc đời buông bỏ
                                                                      Bỏ tiền tài sự nghiệp cả nước non
                                                                      Giờ chẳng màng gánh nặng mất hay còn
                                                                      Tuổi thu xếp trở về nơi chốn cũ

                                                                      Tám chục đến đạo đời nay đã đủ
                                                                      Chẳng còn gì bàn tính chuyện  vu vơ
                                                                      Mong lòng ta có được một bến bờ
                                                                      Nhìn sao sáng bên vầng trăng thơ mộng .

                                                                                                                    Tánh Thiện
                                                                                                                     25-4-2017

Không có nhận xét nào: